Monday, April 23, 2012

Αποτελέσματα ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ την Παγκόσμια Ημέρα ΒΙΒΛΙΟΥ

Σήμερα που γιορτάζεται το βιβλίο (λέτε να ’ναι σαν τις γιορτές των οποίων το περιεχόμενο το θυμόμαστε μια φορά τον χρόνο;) μερικοί φίλοι και φίλες του Βιβλιοκαφέ συγκρότησαν ένα αναγνωστικό γκρουπ με τις απαντήσεις που έδωσαν σε δέκα ερωτήματα (αφαιρώ το τελευταίο που ήταν free answer).

            Έτσι, έχουμε δέκα πίνακες με στατιστικά που δείχνουν αναγνωστικές τάσεις και στοιχεία βιβλιοφιλίας. Μερικά συμπεράσματα θα καταγράψω αμέσως μετά.

Πρώτα οι συμμετέχοντες:
Α. Pellegrina
Β. Δημήτρης Αλεξίου
Γ. filoteo
Δ. Darth 1978
Ε. Γκέκα Βάγια
ΣΤ. Bardamu
Ζ. Ντίνα
Η. Carmina
Θ. Βιβλιοκαφέ
Ι. κ.κ.
ΙΑ. Café society
ΙΒ. Librarian
ΙΓ. Νάσια
ΙΔ. Κατερίνα Μαλακατέ
ΙΕ. Read for a life
ΙΣΤ. Anonymous
ΙΖ. Ελ.Ελ.


1. Τι είδους λογοτεχνία διαβάζετε;
α. μυθιστόρημα
β. διήγημα
γ. ποίηση
δ. θέατρο 


1
2
3
4
Α
60
20
10
10
Β
75
20

5
Γ
70
20

10
Δ
70
10
10
10
Ε
100ΣΤ
50
35
15

Ζ
70
20

10
Η
40
30
30

Θ
55
35
10

Ι
80
2
17
1
ΙΑ
70
15
10
5
ΙΒ
50
30
20

ΙΓ
30
15
50
5
ΙΔ
80
20


ΙΕ
100ΙΣΤ
80
10
5
5
ΙΖ
45
5
50

Μ.Ο.
66,3
17
13
3,7


2. Σε τι ποσοστό τα παρακάτω είδη μυθιστορήματος καλύπτουν τις αναγνωστικές-σας επιλογές; (Π.Ε.)

α. ιστορικό / εποχής
β. αστυνομικό
γ. επιστημονικής φαντασίας
δ. μαθηματικό
ε. κοινωνικό
ς. πανεπιστημιακό
ζ. πολιτικό
η. ερωτικό
θ. ντοκουμενταρίστικο (non-fiction)
ι. παιδικής ή εφηβικής λογοτεχνίας
ια. …  


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Α

10
20
5
25
5
10
5
10
10
Β
40
15


30

5

5
5
Γ
5020

20
10


Δ

85
Ε
20
40


30


10


ΣΤ
5
35
5

5

25
25


Ζ
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Η
10
10

10
20

40
10


Θ
15
15

5
35
5
20


5
Ι
10
5
3
1
60
1
5
5
3
5
ΙΑ
20
5
20
10
5
5
20

15

ΙΒ
40
10


20
1020
ΙΓ
1050
10
30ΙΔ
5
10
25
5
25
5
5
20


ΙΕ
10
5
5

60

15

5

ΙΣΤ
2525
5
25
5
15

ΙΖ20

20

20

40
Μ.Ο.
16,3
15,3
4,9
3,5
25,6
4,2
13,8
6,9
3
5,3

Raguz "Le lecteur"

3. Ποιος παίζει (ή ποιοι παίζουν) σημαντικό ρόλο στα βιβλία που θα επιλέξετε για διάβασμα; (Π.Ε.)

α. κριτικές
β. ιστολόγια
γ. φίλοι/γνωστοί
δ. όνομα συγγραφέα
ε. βιβλιοπωλείο και άμεση επαφή με το σώμα του βιβλίου
ς. …  


1
2
3
4
5
6
Α
20
10

20
50

Β
10
15
25
30
20

Γ

20
60

20

Δ
20
5
15
50
10

Ε
50
10


40

ΣΤ
10

30
10
50

Ζ
25

40

35
-Κατά προσέγγιση
Η
10
10
20
20
40

Θ
50
25
5
15
5

Ι
20
10
10
50
5
5
ΙΑ
10
5
5
75
5

ΙΒ

20
20
30

30
ΙΓ
10
10
10
60
10

ΙΔ
5
20
10
40
25

ΙΕ
10
15

50
25

ΙΣΤ
20


40

40
ΙΖ

5


95

Μ.Ο.
16,3
10,6
14,7
28,9
25,6
4,4


4. Ποια έντυπα που ασχολούνται με το βιβλίο συμβουλεύεστε και πόσο συχνά; (Π.Ε.)

α. εφημερίδες (ποιες;)
β. free-press (ποιες;)
γ. περιοδικά (ποια;)
δ. ηλεκτρονικά περιοδικά (ποια;)


1
2
3
4
Α
40
20
20
20
Β
50
30
20

Γ
50

50

Δ
-
-
-
-
Ε
100ΣΤ
80

20

Ζ
-
-
-
-
Η
30
30
20
20
Θ
60

25
15
Ι
10
10
10
70
ΙΑ
60
40


ΙΒ
40
40
20

ΙΓ
-
-
-
-
ΙΔ
-
-
-
-
ΙΕ
-
-
-
-
ΙΣΤ
65
5
30

ΙΖ


100

Μ.Ο.
48,8
14,7
26,3
10,2
  

5. Ποια ιστολόγια (εκτός από το Βιβλιοκαφέ και το δικό-σας!!!) περιδιαβαίνετε για τις βιβλιοφιλικές-σας ανάγκες;Α
Ναυτίλος, Βιβλιοκριτικά
Β
diavazontas, diavaseme, bookcrossing
Γ
diavazontas, NO14ME, Βορειοδυτικές εκδόσεις, anagnostria
Δ
Πανδοχείο, Δυτικός άνεμος, Του κόσμου τα βιβλία, Βακχικόν
Ε
anagnostria, diavaseme, vivliolatreia
ΣΤ
Ναυτίλος
Ζ
Bookwormbiblionet δεν είναι ιστολόγιο)
Η
_
Θ
librofilo, anagnostria, diavazontas, Ναυτίλος, mkaragiannis, teogrigoriadis, πανδοχείο, manoskontoleon2
Ι
librofilo, Πανδοχείο, Ναυτίλος, Ficciones, Ανάγνωση, Λέσχη Degas, Read for a life
ΙΑ
librofilo, Ficciones, πανδοχείο, Ναυτίλος, N014ME
ΙΒ
Anagnostria, Read for a life, Ναυτίλος, diavazontas, βιβλία και βιβλιοφιλία, Προτάσεις βιβλίων και αποσπάσματα
ΙΓ
anagnostria, diavazontas
ΙΔ
librofilo, anagnostria, ναυτίλος, NO14ME, Πανδοχείο, Του κόσμου τα βιβλία
ΙΕ
Aesopus, Bookworm, Degas, ναυτίλος, NO14ME, Ανάγνωση, diavazontas
ΙΣΤ
_
ΙΖ
_

Σημειώνω όσα απέσπασαν τουλάχιστον δύο προτιμήσεις

Ναυτίλος                 8
anagnostria             6
diavazontas             6
Πανδοχείο               5
librofilo                     4
NO15ME                   4
Ανάγνωση                 2
bookworm                2
Degas                        2
diavaseme                2
Ficciones                   2
Read for a life          2
Του κόσμου τα βιβλία      2


6. Τι σημαίνει για σας καλό βιβλίο; (Π.Ε.)

α. πλοκή
β. χαρακτήρες
γ. γλώσσα-ύφος
δ. ατμόσφαιρα
ε. δράση/ανατροπές
ς. μορφικές καινοτομίες
ζ. ανάλυση κοινωνικών, πολιτικών κ.ο.κ. θεμάτων
η. εμβάθυνση στον ανθρώπινο είναι (από ψυχολογικής απόψεως)
θ. …  


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Α
10
5
10
15
10
5
10
5
30
Β
25
25
20
10
5
5
10


Γ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Δ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ε
30
10
10
20
15


15

ΣΤ
10
10
25
15
10
10
10
10

Ζ
10
10
30
10
10
10
10
10

Η
10
10
20
10
5
5
20
20

Θ
20
5
10
5
10
15
20
5
10
Ι
3
10
50
20
3
2
2

10
ΙΑ
10
5
40
5
10
10

20

ΙΒ
40

40
10
10
ΙΓ
10

25
10

5
25
25

ΙΔ
30
30
10
10

10

10

ΙΕ
15
15
25
5
5

20
15

ΙΣΤ
30
50
20


ΙΖ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Μ.Ο.
18,1
13,2
22,5
9,7
5,9
5,5
10,5
9,1
4,37. Ποια ερμηνεία του έργου θεωρείτε πιο βάσιμη; (Π.Ε.)

α. αυτή που απορρέει από τον κόσμο του συγγραφέα (βιογραφία, λοιπά στοιχεία εποχής κ.ο.κ.)
β. αυτή που προκύπτει από το ίδιο το κείμενο
γ. είναι υποκειμενικό θέμα ανάλογα με τον αναγνώστη
δ. …  


1
2
3
4
Α
30
50
20

Β
20
40
40

Γ
20
80


Δ


100

Ε


100

ΣΤ
10
60
30

Ζ


100

Η
30
40
30

Θ
10
50
40

Ι
10
50
40

ΙΑ
20
80


ΙΒ
-
-
-

ΙΓ
50
50


ΙΔ

100


ΙΕ
5
55
40

ΙΣΤ


100

ΙΖ100
Μ.Ο.
12,8
41
40
6,2
  

8. Ποιους έλληνες συγγραφείς, αν κυκλοφορούσαν προσεχώς ένα νέο βιβλίο-τους, θα αναζητούσατε οπωσδήποτε;Α
Τριανταφύλλου, Κούρτοβικ, Νικολαΐδου, Ξενάριος, Χρ. Οικονόμου
Β
Σουρούνης, Φακίνου Ευγ., Ξανθούλης, Νικολαΐδου, Ξυλούρη
Γ
Φακίνου, Χωμενίδης
Δ
Τριανταφύλλου, Δοξιάδης, Ζατέλη
Ε
Ζουργός
ΣΤ
Σκαμπαρδώνης, Υφαντής, Βαλτινός, Πανσέληνος, Γκουρογιάννης
Ζ
Καρυστιάνη, Σκαμπαρδώνης, Ζατέλη, Τριανταφύλλου, Μακριδάκης
Η
_
Θ
Κοντογιάννης, Οικονόμου, Μπουραζοπούλου,
Καρυστιάνη, Σκαμπαρδώνης
(κράτησα 5, γιατί ξέχασα ότι είχα βάλει όριο)
Ι
Ζατέλη, Τζαμιώτης, Τριανταφύλλου, Βαλτινός, Πατρίκιος, Δημουλά
ΙΑ
Αραντίτσης, Παπαγιώργης, Γεννάρης, Δημητριάδης, Γιαννακάκη
ΙΒ
Δημουλά, Αλεξάκης
ΙΓ
Δημουλά, Σταυρόπουλος
ΙΔ
Σταμάτης, Μπουραζοπούλου, Ξενάριος, Σωτάκης, Μαμαλούκας
ΙΕ
_
ΙΣΤ
Καρυστιάνη, Οικονόμου, Τριανταφύλλου
ΙΖ
_


Σημειώνω όσους πήραν τουλάχιστον δύο ψήφους

Τριανταφύλλου 5
Δημουλά 3
Ζατέλη 3
Καρυστιάνη 3
Οικονόμου Χρ. 3
Σκαμπαρδώνης 3
Βαλτινός 2
Μπουραζοπούλου 2
Νικολαΐδου 2
Ξενάριος 2
Φακίνου, Ευγ. 2

J.P. Toussaint, "Autoportrait en Lecteur",
Musée du Louvre

9. Ποιους κριτικούς εφημερίδων ή περιοδικών θεωρείτε αξιόλογους;Α
Κούρτοβικ, Ξενάριος, Θεοδοσοπούλου, Κοτζιά,
Β
-
Γ
-
Δ
-
Ε
-
ΣΤ
Κούρτοβικ, Θεοδοσοπούλου
Ζ
Κούρτοβικ, Κοτζιά
Η
-
Θ
Κούρτοβικ, Χατζηβασιλείου, Κοτζιά, Δημητρούλια, Ξενάριος
Ι
Κούρτοβικ, Κοτζιά, Θεοδοσοπούλου, Χατζηβασιλείου, Σχινά, Χαρτουλάρη
ΙΑ
Παπαγιώργης
ΙΒ
-
ΙΓ
-
ΙΔ
-
ΙΕ
-
ΙΣΤ
Κούρτοβικ
ΙΖ
-

Σημειώνω όσους κέρδισαν τουλάχιστον δύο προτιμήσεις

Κούρτοβικ  6
Κοτζιά  4
Θεοδοσοπούλου 3
Ξενάριος 2
Χατζηβασιλείου 2


10. Ποια η γνώμη-σας για τα μπεστ-σέλερ; (Π.Ε.)

α. είναι ανάξια λόγου (απαράδεκτα)
β. δεν είναι στις επιλογές-σας: είναι μόνο για τους άλλους και έτσι τουλάχιστον βοηθούν οικονομικά την αγορά/τους εκδότες (ανεκτά)
γ. μπορούν να εναλλάσσονται με τα υπόλοιπα βιβλία στα ενδιαφέροντά-σας (γιατί όχι;)
δ. δεν διαφέρουν από τη λοιπή ποιοτική λογοτεχνία (εξίσου αξιανάγνωστα με άλλα)
ε. …  


1
2
3
4
5
Α

50
50


Β


60
20
20
Γ


100


Δ

100Ε


60
40

ΣΤ
20
80Ζ
100
Η
10
70
20


Θ
10
90Ι

90
5
5

ΙΑ
100
ΙΒ


100


ΙΓ

100ΙΔ

90

10

ΙΕ

70
20
10

ΙΣΤ
10
60
30


ΙΖ
100
Μ.Ο.
14,7
47,1
26,1
5,1
7

  

Τα σχόλια στο επόμενο ποστ, αφού κι εσείς καταθέσετε τις απόψεις-σας. Ουφ, κουράστηκα να μετράω (κι ελπίζω να μην έκανα χοντρά λάθη)!
Χρόνια πολλά στο βιβλίο
Πατριάρχης Φώτιος

6 comments:

Anonymous said...

Κάτι ψιλολαθάκια δεν τα αποφύγατε
ούτε εσείς, αλλά δεν πειράζει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι,
το -60%- σχεδόν, δεν ανέφερε
κανέναν κριτικό εφημερίδων ή περιοδικών, ως αξιόλογο.

Ελ,Ελ

ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ said...

Ελ.,
είναι όντως αξιοπρόσεκτο ότι οι αναγνώστες δεν συγκρατούν τους κριτικούς. Ή οι αναγνώστες του διαδικτύου δεν πολυξεψαχνίζουν τις εφημερίδες.
Τελικά περνάμε σε νέα φάση; Σε φάση τηλεβιβλιοκριτικής;
Πατριάρχης Φώτιος

Anonymous said...

Τελικά, ίσως να ξε-περνάμε την κατεστημένη και από καθέδρας έντυπη τήλε-βιβλιοκριτική και, μέσω της διαδικτυακής διάδρασης,να αναπτύσσουμε την κριτική μας σκέψη, πράγμα ευοίωνο για μια θετικότερη εξέλιξη της κοινωνίας.

"μια νέα δημοκρατία όπου κάθε πολίτης θα έχει (διαδικτυακώς;) ρόλο."

Ελ,Ελ

ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ said...

Ελ. Ελ.
όλα μπορούν να γίνονται παράλληλα: οι κριτικοί, οι πανεπιστημιακοί, οι ιστολόγοι, οι σχολιαστές και φυσικά, όπως λες κι εσύ, πάνω απ' όλα ο διάλογος που συναιρεί ή διαφοροποιεί οπτικές γωνίες.
Πατριάρχης Φώτιος

Anonymous said...

Συμφωνώ κι εγώ με τη συνύπαρξη αυτή, ως συστατικό μιας ομαλής μεταβατικής περιόδου κατά την οποία συντελούνται διάφορες προσαρμογές.

Ελ,Ελ

Sue G. said...

Καλημέρα Πατριάρχα,

πρόσφατα διαπίστωσα πως στον ιστοχώρο υπάρχουν ήδη άλλα δύο blogs με την ψευδωνυμία bookworm. Γι' αυτό, καλό θα ήταν να παραθέτεις μια πιο σαφή διατύπωση, δλδ Bookworm Sue, στην περίπτωση βέβαια που αναφέρεσαι στο δικό μου.